Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: growth increment survival

Үр дүнг шүүх