Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment climate pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх