Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment survival pinus sylvestris L

Үр дүнг шүүх