Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: increment survival scots pine

Үр дүнг шүүх