Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: mongolia scots pine

Үр дүнг шүүх