Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: plantation scots pine

Үр дүнг шүүх