Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: scots pine mongolia

Үр дүнг шүүх