Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: trend growth

Үр дүнг шүүх