Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: trend increment growth

Үр дүнг шүүх