Malchin urkhiin_too.jpg

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/03700f98-c65e-4bb1-adc3-302bf906ae23/resource/bf2ea972-f724-4ae7-b907-7c1bd5dedcb0/download/malchin-urkhiin_too.jpg

Монгол орны нийт малчин өрхөд эдийн засгийн Төвийн бүсийн малчин өрхийн эзлэх хувь тогтмол нэмэгдэж байгаа бол Зүүн бүсийн хувийн жин буурч байна. Үүнээс гадна томоохон хот болон аймгийн төв тэдгээртэй зэргэлдээ орших сумдад малчин өрхийн тоо өссөн нь малчин өрхүүд дэд бүтэц, зам харилцаа, нийгмийн үйлчилгээ зэргийг бараадан амьдрах сонирхолтой байгааг илтгэхээс гадна түүхий эд бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулах зах зээлд ойртох, мал аж ахуйгаас өөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ хэлбэрийг сонирхон татагдсан байх боломжтой юм.

Шигтгэх

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 28
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 28
Үүссэн 2020 8-р сар 28
Хэлбэр image/jpeg
Ашиглах зөвшөөрөл Creative Commons Attribution
created1 жилээс өмнө
formatJPEG
has viewsTrue
idbf2ea972-f724-4ae7-b907-7c1bd5dedcb0
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeimage/jpeg
on same domainTrue
package id03700f98-c65e-4bb1-adc3-302bf906ae23
revision ida101fdbd-188d-4550-a845-12de0dc68dfa
size979.6 килобайт
stateactive
url typeupload