Салбарууд

11 салбар олдлоо

 • uojixnjitnnh-cydajiraahbi-caji6ap

  Desertification Study

  ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Монгол улсын Засгийн газрын 1997 оны тогтоолын дагуу...

  112 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Desertification Study
 • xypeejieh-6yn-ophnh-6anrajinnh-hoounnh-mehexmehtnnh-caji6ap

  Environmental and Natural resource management

  Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн менежментийн салбар

  10 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Environmental and Natural resource management
 • onh-hoou-on-xamraajijibih-caji6ap

  Forest Resources and Forest Protection

  Салбарын үндсэн үүрэг, зорилго Тус салбар нь Монгол орны ойн экосистемийн...

  99 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Forest Resources and Forest Protection
 • 3ypar3yn-ra3ap3ynh-medeejijinnh-cnctemnnh-caji6ap

  Geographic Information Systems and Cartography

  САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА -...

  77 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Geographic Information Systems and Cartography
 • ra3pbih-hoou-ra3ap-awnrjiajitbih-caji6ap

  Land Resources and Land Use

  Газрын нөөц, газар ашиглалт нь газрын нөөцийг зөв зохистой ашиглах,...

  63 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Land Resources and Land Use
 • tsevdeg-sudlal

  Permafrost Study

  Цэвдэг судлалын салбар нь Монгол орны ерөнхий ба инженерийн цэвдэг судлал,...

  93 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Permafrost Study
 • on3nk-ra3ap3ynh-caji6ap

  Physical Geography

  Физик газарзүйн салбар 1962 онд Газарзүй, Цэвдэг Судлалын Хүрээлэнд Физик...

  105 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Physical Geography
 • 3anhaac-tahdah-cydjiaji-opoh-3anh-3arbaphjiajibih-caji6ap

  Remote Sensing and Spatial Modelling

  Салбарын үндсэн үүрэг, зорилго Орчин үеийн зайнаас тандан судлалын мэдээг...

  118 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Remote Sensing and Spatial Modelling
 • hnnrem-ednnh-3acrnnh-ra3ap3ynh-caji6ap

  Socio-Economic Geography

  ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Нийгэм, эдийн...

  88 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Socio-Economic Geography
 • xopc-cydjiajibih-caji6ap

  Soil Science

  Хөрс Судлалын Салбар Монгол орны хөрсний ангилал, газарзүй, агрохими, хөрс...

  92 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Soil Science
 • ychbi-hoou-yc-awnrjiajitbih-caji6ap

  Water Resources and Water Use

  Усан орчны экосистемийн бохирдол нь саяханаас бий болж байгаа зүйл ч биш усны...

  137 Өгөгдлийн бүрдлүүд Харагдац Water Resources and Water Use