Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Land Resources and Land Use Шошго: ургамлын тусгаг бүрхэц бэлчээрийн ургамалжилт бэлчээрийн ургац ургамлын овог Форматууд: PDF Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).