Өгөгдлийн бүрдэл

3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Land Resources and Land Use Шошго: бэлчээрийн ургамалжилт

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).