Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Форматууд: PDF Шошго: Олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын арга Шаталсан дүн шинжилгээний арга Экологийн чадавхи

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).