Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: бэлчээрийн ургамалжилт ургамлын тусгаг бүрхэц бэлчээрийн ургац

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).