Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Physical Geography Форматууд: PPT Шошго: геоморфологи гадаргын хэрчигдлийн шигүү гадаргын өндөржилт

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).