Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Land Resources and Land Use Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Шошго: зүйлийн бүрэлдэхүүн ургамлын тусгаг бүрхэц бэлчээрийн ургамалжилт бэлчээрийн ургац ургамлын овог

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).