Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: зүйлийн бүрэлдэхүүн талхагдал бэлчээрийн төлөв байдал типологийн ангилал тусгаг бүрхэц

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).