Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: ургац бэлчээрийн төлөв байдал тусгаг бүрхэц талхагдал

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).