Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: хөдөө аж ахуйн газар экологийн нөхцөл хөрсний элэгдэл эвдрэл soil erosion

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).