Өгөгдлийн бүрдэл

Error

Ашиглах зөвшөөрлүүд: other-closed Шошго: Vegetation cover Зүг зовхис Идэвхитэй давхарга Цэвдэг Solar radiation Active layer surface temperature

Үр дүнг шүүх

Хайлт хийхэд алдаа гарлаа. дахин хайлт хийнэ үү.

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).