Өгөгдлийн бүрдэл

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: surface temperature Vegetation cover Зүг зовхис Цэвдэг

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).