Data

БУЛГАН АЙМГИЙН ГУРВАНБУЛАГ СУМАНД БАЙРЛАХ ТАЛХЛАГДСАН БЭЛЧЭЭРИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ ТӨВ

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн 2017 оноос Булган аймгийн Гурванбулаг сумын нутагт хээрийн бүсийг төлөөлүүлэн 33 га газарт экологийн нөхцөлд үндсэн болон өнгөц аргаар бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх туршилт судалгааны төв байгуулан ажиллаж байна. Судалгааны талбайд морин тэсэг, ерхөг, өлөнгө зэрэг бэлээрийн олон наст ургамлуудыг тарьж туршилт явуулж байна.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source division of GIS & Cartography. Institute of Geography and Geoecology. Mongolian Academy of Scinces
Maintainer Boldbayar
Last Updated August 4, 2020, 02:43 (UTC)
Created July 27, 2020, 09:19 (UTC)