3.2. Robin and Baasandorj et al 2015.pdf

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/e3e97952-042b-4fbc-a8a2-a29cc9a6200f/resource/0597113b-6851-4768-81e1-ea3af7045a34/download/3.2.-robin-and-baasandorj-et-al-2015.pdf

From the dataset abstract

Монголын бэлчээрийн эрүүл байдлыг сайжруулахад нутгийн иргэдэд түшиглэсэн институци нь албан бус, уламжлалт институцээс илүү дээр байж чадах уу?

Source: "Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь" хурлын өгүүлэл

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated September 27, 2018
Metadata last updated September 27, 2018
Created September 27, 2018
Format application/pdf
License Creative Commons Attribution
createdover 3 years ago
formatPDF
id0597113b-6851-4768-81e1-ea3af7045a34
last modifiedover 3 years ago
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ide3e97952-042b-4fbc-a8a2-a29cc9a6200f
revision id489cfe35-c589-4b3b-bf6e-7d001e727726
size19.4 MiB
stateactive
url typeupload