Data

Монголын Үндэсний Атлас

Аливаа улс үндэстний байгаль, түүх, хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн талаар бүрэн дүүрэн цэгцтэй, орон зайн мэдээллийг олж авах, олон нийтэд шинжлэх ухааны үндэстэй мэдлэг олгоход тухайн улсын Үндэсний Атлас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. “АТЛАС” нь манай эх орны газар нутаг, засаг захиргааны бүтэц, газарзүйн нөхцөл, байгалийн нөөц баялаг, хүн ам, түүх, соёл, аж ахуй, нийгэм, эдийн засгийн холбогдолтой мэдлэг, мэдээллийг нэгтгэн дүгнэсэн шинжлэх ухаанзурагзүйн иж бүрэн агуулгатай танин мэдэхүй, онол, практикийн ач холбогдол бүхий суурь бүтээл юм.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 30, 2021, 08:04 (UTC)
Created March 30, 2021, 08:03 (UTC)