Data

Таримал өсвөр нарсан (pinus sylvestris l.) ойн амьдралт, өсөлтөнд уур амьсгалын үзүүлэх нөлөө

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Г.Батсайхан, П.Баттулга, Ж.Бат-Эрдэнэ, С.Гэрэлбаатар, Ж.Цогтбаатар
Maintainer Bayartulga A.
Last Updated February 5, 2020, 03:07 (UTC)
Created February 5, 2020, 03:05 (UTC)