Data

Таримал ойг арчлах ойн аж ахуйн арга хэмжээг авч явуулах зөвлөмж

“Ургамлын аж ахуй, газар тариалан”-ийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 10-р сарын 9-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэв

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Батсайхан
Maintainer Bayartulga
Last Updated November 22, 2020, 07:39 (UTC)
Created November 22, 2020, 07:39 (UTC)