Data

Шишхэд голын сав газрын ургамлын аймаг, ургамалжлын судалгааны дүнгээс

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал
Author Э. Үүрийнцолмон
Last Updated November 4, 2021, 08:50 (UTC)
Created April 8, 2020, 06:55 (UTC)