Data

Хил орчмын болон хил дамнасан аялал жуулчлалын чиглэлийн потенциалын үнэлгээ 2020

Сэдэвчилсэн зураг ("Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэл, аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах" 2019-2020 суурь судалгааны төсөл)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author М.Алтанбагана, Б.Нацагсүрэн
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 24, 2020, 11:38 (UTC)
Created November 24, 2020, 11:36 (UTC)