Data

Хушны самрыг зүй зохистой ашиглах гарын авлага

Энэхүү гарын авлагыг НҮБ-ийн Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн засаг Нийгмийн комиссын санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр Азийн сангаас Нийслэлийн Байгаль орчны газартай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил–2030 хөтөлбөрийг нутагшуулах” төслийн хүрээнд Ногоон хөгжлийн цогц бодлого ТББ, ШУА-ын Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Ойн нөөц, ой хамгааллын салбартай хамтран боловсруулав

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Б.Удвал
Maintainer Bayartulga A.
Last Updated February 10, 2021, 05:39 (UTC)
Created January 15, 2021, 07:21 (UTC)