Өгөгдөл

Загийн (Haloxylon ammodendron C.A.Mey. Bunge ex Fenzl) газарзүйн ялгаатай эх моддын үрийн морфологи, үрийн чанарын харьцуулсан судалгаа

Эрдэм шинжилгээний ханан илтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ц.Энхчимэг
Арчлагч Bayartulga A.
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 31, 06:13 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 31, 06:12 (UTC)