Өгөгдөл

Салхиар зөөгдөн хуримтлагдсан хунгар элсээр байшин барих технологи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 23, 08:17 (UTC)
Үүссэн 2020 1-р сар 23, 08:16 (UTC)