Өгөгдөл

Сайхан сумын элс бүхий талбайн хэв шинж болон түүний өөрчлөлт

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум нь Элсний мужлалын ангиллаар Сэлэнгэ-Туул голын мужийн Орхон-Цээл-Дүрс нарсны дэд мужид хамаарагдах ба салхи-голын гарал үүслийн хэв шинжид багтана [1].

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч О. Ишцог
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 25, 11:34 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 25, 11:33 (UTC)