Өгөгдөл

Effects of Oxidized Brown Coal Humic Acid Fertilizer on the Relative Height Crowth Rate of Three Tree Species

Судалгаанд сибирь улиас (Populus sibirica Tausch), Ледебурын бургас (Salix ledebouriana Trautv), татар агч (Acer tataricum L.) зэрэг навчит мод, сөөгийг ойн нөхөн сэргээлт явуулах зорилгоор тарьж ургуулан, гумын бордоог их, дунд, бага, хяналт гэсэн 4 хувилбараар туршилт тавьж, 4 жилийн (2011-2014) судалгааны ажлын үр дүнг танилцуулсан байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ц. Ганчөдөр
Сүүлийн шинэчлэл 2021 1-р сар 19, 04:37 (UTC)
Үүссэн 2021 1-р сар 19, 04:37 (UTC)