Өгөгдөл

Элсэн цөлд ногоо тарих технологи

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.youtube.com/watch?v=vVzHB69TpuU
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 25, 11:46 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 25, 11:37 (UTC)