Өгөгдөл

Элсний нөлөө, үр дагавар

Элсэн бүрхэвчийн талбайн хэмжээ нэмэгдэх нь тариалангийн болон бэлчээрийн талбай хомсдох нэн аюултай.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ишцог
Сүүлийн шинэчлэл 2021 1-р сар 19, 04:29 (UTC)
Үүссэн 2021 1-р сар 19, 04:26 (UTC)