Өгөгдөл

Anatomy of xylem and phloem in stems and roots of Populus sibirica and Ulmus pumila from semi-arid steppe in Mongolia

Scientific paper

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.researchgate.net/publication/374341075_Anatomy_of_xylem_and_phloem_in_stems_and_roots_of_Populus_sibirica_and_Ulmus_pumila_from_semi-arid_steppe_in_Mongolia
Зохиогч Ц.Энхчимэг
Арчлагч Б.Аззаяа
Сүүлийн шинэчлэл 2023 10-р сар 30, 02:13 (UTC)
Үүссэн 2023 10-р сар 30, 02:12 (UTC)