Өгөгдөл

“ Ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөө 2011 - 2015” сэдэвт гэрээт ажил

Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Ойн газар, Геоэкологийн хүрээлэнгийн хооронд байгуулсан “Ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл” боловсруулах №4/07, 02/01 тоот гэрээний дагуу 2011-2015 онд хэрэгжүүлэх Ойн менежментийн улсын урөнхий төлөвлөгөөг холбогдох хууль, тогтоомж болон журам, зааврыг баримтлан, тус менежментийн төлөвлөгөөг хэлэлцсэн БОАЖЯ-ны Сайдын зөвлөлийн хуралдаан болон бусад семинар, зөвлөгөөнөөс гарсан санал, зөвлөмж, шийдвэрийг цаг тухайд нь тусгаж, шинэчлэн боловсруулсан болно.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Ойн газар, Геоэкологийн хүрээлэн
Зохиогч Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар
Арчлагч Batsaikhan
Хувилбар 1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 1-р сар 30, 04:48 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 03:25 (UTC)