Өгөгдөл

Монгол орны ойн нөхөн сэргээлт өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага

“МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА” сэдэвт үндэсний тавдугаар хурлын эмхтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Г.Батсайхан, Б.Удвал, Г.Батхүү
Арчлагч Bayartulga
Сүүлийн шинэчлэл 2021 6-р сар 15, 01:28 (UTC)
Үүссэн 2021 6-р сар 15, 01:26 (UTC)