Өгөгдөл

Saproxylic beetle as indicator Species for different forest habitats in green zone of Ulaanbaatar

Sci.paper

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Batchudur
Арчлагч Bayartulga
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 22, 08:18 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 22, 08:18 (UTC)