Өгөгдөл

Таримал нарсан ойн (РINUS SYLVESTRIS L.) өсөлтийн онцлог ба модлог бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үндэслэл

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Г.Батсайхан
Арчлагч Bayartulga A.
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 31, 06:11 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 31, 06:10 (UTC)