Өгөгдөл

Төв аймгийн Лүн сумын ойжуулалтын талбайд явуулсан шавжийн судалгаа

Эрдэм шинилгээний ханан илтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Н.Цагаанцоож
Арчлагч Bayartulga A.
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 31, 06:05 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 31, 06:04 (UTC)