Өгөгдөл

Цөлийн бүсэд ховор, ховордсон мод, сөөг үржүүлэх арга барил

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2020 1-р сар 23, 08:36 (UTC)
Үүссэн 2020 1-р сар 23, 08:36 (UTC)