Өгөгдөл

Цоорхойн рашааны химийн шинжилгээ

Энэхүү рашаан нь Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5-р багийн нутаг Чойрынбогд уулнаас баруун тийш х.ө 46◦12'11'', з.у 108◦41'12,4'', далайн түвшнээсдээш 1370м өндөр оршдог.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч О. Шинэбаяр
Сүүлийн шинэчлэл 2021 1-р сар 19, 06:55 (UTC)
Үүссэн 2021 1-р сар 19, 06:55 (UTC)