Өгөгдөл

Vegetation, permafrost and climate variability – 1600 years of fire history in North-Eastern Mongolia

Vegetation, permafrost and climate variability – 1600 years of fire history in North-Eastern Mongolia

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.researchgate.net/
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 12, 08:13 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 12, 08:12 (UTC)