Өгөгдөл

Хятад улсын элсэн цөлд мод тарих шинэ арга

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://www.youtube.com/watch?v=eHtTgrf-GN0
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 25, 11:23 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 25, 11:14 (UTC)