Өгөгдөл

Ул хөрсний нэг метрийн гүний температурын мэдээний дүн шинжилгээний үр дүн

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Хүрэлтогоот-2015
Зохиогч Х.Тэмүүжин
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 02:55 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 02:54 (UTC)