УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭЛЭГДЭЛ ЭВДРЭЛД ӨРТСӨН ...

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/5116e01f-e7d6-45bf-9565-42dcdcc221e2/resource/f50974b2-ad87-4c1d-a978-bcbd89a38d62/download/-.pdf

Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос

A total territory of Ulaanbaatar city is 473538.27 ha thereof 53664.88 ha (13.6%) area is degraded to some extent. The degraded soil of 4.06% is weak, 25.7% is medium, 70.1% is highly. To...

Эх сурвалж нь: УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭЛЭГДЭЛ ЭВДРЭЛД ӨРТСӨН ХӨРСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ЗҮЙ

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 3
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2021 11-р сар 3
Үүссэн 2021 11-р сар 3
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Creative Commons Attribution
created2 жилээс өмнө
format.pdf
idf50974b2-ad87-4c1d-a978-bcbd89a38d62
last modified2 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id5116e01f-e7d6-45bf-9565-42dcdcc221e2
revision id3fbfb4ec-0c3a-4ef9-98f4-81cb7446967b
size1.2 мегабайт
stateactive
url typeupload