Өгөгдөл

Улиасны үр, мөчир бэлтгэх эх ургамлын талбай байгуулах судалгаа

Эрдэм шинжилгээний ханан илтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Э.Батдорж
Арчлагч Bayartulga A.
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 31, 08:27 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 31, 08:26 (UTC)