Өгөгдөл

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СЕМЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Scientific paper

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Б.Удвал
Арчлагч Б.Аззаяа
Сүүлийн шинэчлэл 2023 12-р сар 6, 05:18 (UTC)
Үүссэн 2023 12-р сар 6, 05:10 (UTC)